شعبه خیابان فرشته
22227139 - 021
شنبه-5شنبه: 9-21

دوره‌های مقدماتی پزشکی آکادمی دکتر آرتید